Innovationer och produktivitet

Diarienummer 2008-03272
Koordinator Statistiska centralbyrån - SCB Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2010
Status Avslutat