Innovationer och produktivitet

Diarienummer
Koordinator Statistiska centralbyrån - SCB Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03272

Statistik för sidan