Innovationer inom offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator Statistiska centralbyrån - SCB Stockholm
Bidrag från Vinnova 347 500 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04282

Statistik för sidan