Innovation for an Ageing Society

Diarienummer 2009-00645
Koordinator Uppsala universitet - Ekonomisk-historiska institutionen
Bidrag från Vinnova 682 560 kronor
Projektets löptid april 2009 - december 2009
Status Avslutat