Innovation Cultures

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 1 599 998 kronor
Projektets löptid augusti 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar