Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovate Passion Skellefteå -Resebidrag till Innovate Passion event i Sthlm

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och Innovation
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med resebidraget var att kunna delta i finaleventet på Waterfront i Stockholm.

Resultat och förväntade effekter

Se separat slutrapport för Innovate Passion.

Upplägg och genomförande

Se separat slutrapport för Innovate Passion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2017

Diarienummer 2017-04447

Statistik för sidan