Innovate Passion Skellefteå -Resebidrag till Innovate Passion event i Sthlm

Diarienummer 2017-04447
Koordinator Luleå tekniska universitet - Entreprenörskap och Innovation
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med resebidraget var att kunna delta i finaleventet på Waterfront i Stockholm.

Resultat och förväntade effekter

Se separat slutrapport för Innovate Passion.

Upplägg och genomförande

Se separat slutrapport för Innovate Passion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.