Innojet

Diarienummer 2007-02314
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 5 290 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - december 2010
Status Avslutat