Inkubation och acceleration av SMF inom livsmedelskedjan

Diarienummer
Koordinator SISP SERVICE & DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 6 600 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Målet är att samla ekosystemets parter under en gemensam nationell agenda kring inkubation med syfte att stödja innovativa företag i hela livsmedelskedjan. Kartläggning utgår från befintliga resurser och ska identifiera vad som saknas. Etablering av nationell distribution av inkubations- och accelerationscheckar för att genom inkubatorer och acceleratorer ge effektivt stöd av hög kvalitet till innovativa företag inom livsmedelskedjan.

Förväntade effekter och resultat

Effektiv inkubation som gör att fler kommersiellt gångbara livsmedelsprodukter/tjänster/processer når marknaden via nya företag, licensiering och företagsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att innehålla 3 workshops. 1. Uppstartsworkshop för att tillsammans med referensgruppen och Vinnova mejsla ut delmål, aktiviteter och ansvar 2. Review-workshop där den preliminära agendan och kartläggningen/analysen presenteras för referensgruppen 3. Avslutningsworkshop där flera aktörer bjuds in för att ta del av leveransen. Kartläggningen kommer att utgå från befintliga inkubatorer och acceleratorer. Distribution av inkubations- och accelerationscheckar kommer att utformas tillsammans med Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04973

Statistik för sidan