Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inkubation och acceleration av SMF inom livsmedelskedjan

Diarienummer
Koordinator SISP Service & Development AB
Bidrag från Vinnova 6 569 800 kronor
Projektets löptid december 2018 - maj 2021
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Satsningen Inkubation och acceleration av små och medelstora företag inom livsmedelskedjan, har drivits av SISP och Krinova Incubator & Science Park. Genom projektet har 46 livsmedelsbolag fått finansiering för att undersöka sin nästa affärsidé eller för att utveckla en befintlig. Projektet är ett uppdrag från regeringen till Vinnova som syftar till att stimulera till fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster. Projektet har också innehållit kompetensutbyte för affärsutvecklare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga resultat och förväntade effekter har uppfyllts. 50 ansökningar beviljades verifieringsmedel. Projektet har god regional spridning, med bolag från 12 regioner som beviljats medel och 44 av sökande bolag har koppling till Sveriges inkubatorer och science parks. Affärsidéer inom: dryck 16 st, primärproduktion 12, färdigmat 10, digitala lösningar och försäljning 9 st. 42 st bolag uppger en väsentligt förbättrad vara, tjänst, process 31 st uppger en stärkt konkurrenskraft 36 st uppger en bekräftad kundnytta 18 st kommer nyanställa inom 1 år och ytterligare 17 st inom 2-5 år.

Upplägg och genomförande

SISP har ansvarat för projektledning, kommunikation, ekonomi o erfarenhetsutbyte. Krinova har ansvarat för beredning samt bidragit till erfarenhetsutbyte. Information om projektet har varit publicerat på SISP hemsida samt i nyhetsbrev. Frågor har inkommit via telefon samt mejl och dessa har besvarats av SISP. Projektverktyget Podio har använts, vilket underlättat överblick för beredning, utökad datainsamling och analys. Digitala enkätverktyget Survey Monkey effektiviserade enkätinsamling Projektet har haft täta avstämningar med Vinnovas handläggare

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 november 2021

Diarienummer 2018-04973

Statistik för sidan