Informationsmanagement i intermodala transportkedjor - en praktisk ansats

Diarienummer
Koordinator NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04169

Statistik för sidan