Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inför en mångpolär värld - sammanhang och utmaningar för Europa

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för tema
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04736

Statistik för sidan