Inför en mångpolär värld - sammanhang och utmaningar för Europa

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för tema
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat