Inerventionsmetoden för parkinson: utveckling av textila elektroder och ledare med innovativ intarsiateknik

Diarienummer 2017-04666
Koordinator Inerventions AB, Danderyd - Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 1 352 500 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration Projects in Medical technology 2017

Syfte och mål

Behovet av kompletterande behandlingar för Parkinson är stort. De metoder som finns har alla vissa nackdelar och oönskade sidoeffekter. Initiala studier på patienter med Parkinson visar lovande effekter på både tremor och rigiditet vid behandling med Mollii och Inerventionsmetoden. Mollii som produkt är dock inte anpassade efter de behov som dessa patienter har. Därför är projektets mål att utveckla nya textila elektroder och ledare med hjälp av en innovativ teknik i syfte att ta fram en dräktmodell som kan användas i studier och vid behandling av patienter med Parkinson.

Förväntade effekter och resultat

Att skapa en funktionell prototyp är det viktigaste steget på väg mot en ny produkt där Inerventionsmetoden kan användas av patienter med Parkinson. En ny behandlingsform som kan öka rörelseförmåga och funktion, till nytta för både den enskilda individen och samhället i stort. Tekniken som används är framtagen i Sverige och i och med projektet väntar den första kommersialiseringen av denna. Inerventions, Högskolan i Borås och Karolinska Institutet kommer att bygga en stark kompetens inom framtagning och kommersialisering av smarta textilier för medicintekniska applikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Inerventions kommer att stå för projektets kravspecifikationer från flera perspektiv, bland dessa kommersiell gångbarhet och behovsägarnas krav. Tillsammans kommer Inerventions och HiB stå för design, produktion och testning av prototyperna i projektet. Högskolan i Borås har utvecklat den intarsiateknik för stickning av ledare och elektroder som den nya produkten kommer att baseras på. KI bidrar med expertis inom elektroterapi i smarta textilier som ett stöd i utvecklingen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.