Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Inerventionsmetoden för parkinson: utveckling av textila elektroder och ledare med innovativ intarsiateknik

Diarienummer
Koordinator Inerventions AB, Danderyd - Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 1 352 500 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att, med hjälp av intarsiastickning, utveckla ett mjukt och elastiskt plagg med integrerade textila elektroder och som kunde bäras som underkläder. De textila elektroderna och ledningarna skulle vara höggradigt integrerade i tyget för att underlätta elektrostimuleringen. Målen att producera ett prototypplagg med både integrerade textila ledningar och elektroder med hjälp av intarsiastickning uppnåddes.

Långsiktiga effekter som förväntas

De textila ledningsbanorna möjliggjorde en elektrisk anslutning mellan stimulatorn och de textila elektroderna. De textila elektroderna uppvisade liknande elektriska egenskaper som de ledande gummielektroderna som för närvarande används i Mollii-dräkten. Därigenom uppnåddes de tekniska föresatserna. Som förväntat kunde de textila elektroderna integreras i tyget genom intarsiastickning på ett helt automatiserat sätt. Resultatet blir ett elastiskt och mjukt klädselplagg.

Upplägg och genomförande

Efter att specifikationerna fastlagts tillverkades och testades funktionella modulära prototyper av elektroder och textila ledningsbanor. När dessa nått en tillfredsställande prestanda som möjliggjorde stimulering, designades och tillverkades ett nytt prototypplagg, med all funktionalitet integrerad, genom intarsiastickning. Alla prototyper karaktäriserades med in vivo-mätningar. Trots de framgångsrika resultaten uppvisade elektroderna ett behov av det tryck som uppstår i byxorna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 november 2017

Diarienummer 2017-04666

Statistik för sidan