Industriorienterad forskarskola i materialvetenskap (BrinellVinn), Etapp II

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Brinell Centre - Strategisk forskning
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00005

Statistik för sidan