Industriorienterad forskarskola i materialvetenskap (BrinellVinn), Etapp II

Diarienummer 2010-00005
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Brinell Centre - Strategisk forskning
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2011
Status Avslutat