Industrins syn på logistikprogram

Diarienummer
Koordinator S BELIN CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04856

Statistik för sidan