Industriell Bioteknik för produktion av plattform kemikalier

Diarienummer 2008-00849
Koordinator Perstorp Aktiebolag - Business Process new offerings
Bidrag från Vinnova 18 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - augusti 2013
Status Avslutat