Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrial Liaison Office förstudie 2017, Steg 2

Diarienummer
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Förstudiegruppen har levererat en slutrapport av förstudien och även presenterat ett förslag på organisation, budget och verksamhet för Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Långsiktiga effekter som förväntas

En rapport har levererats.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått i ett antal möte, nätverkstillfälle, kunskapsinhämtning, studieresor och benchmarking. Upplägget har fungerat bra för förstudiens ändamål

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 december 2017

Diarienummer 2017-05231

Statistik för sidan