Industrial Liaison Office förstudie 2017, Steg 2

Diarienummer 2017-05231
Koordinator INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiegruppen har levererat en slutrapport av förstudien och även presenterat ett förslag på organisation, budget och verksamhet för Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

Resultat och förväntade effekter

En rapport har levererats.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått i ett antal möte, nätverkstillfälle, kunskapsinhämtning, studieresor och benchmarking. Upplägget har fungerat bra för förstudiens ändamål

Externa länkar

Gathering of information, organization, network and activities for Big Science Sweden

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.