industrial Framework for Embedded System Tools

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 394 860 kronor
Projektets löptid april 2010 - maj 2013
Status Avslutat