Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

industrial Framework for Embedded System Tools

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB Corporate Research, Västerås
Bidrag från Vinnova 3 394 860 kronor
Projektets löptid april 2010 - maj 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01041

Statistik för sidan