Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Industrial Excellence Center - Embedded Applications Software Engineering (EASE)

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Titel

Industrial Excellence Center - Embedded Applications Software Engineering (EASE)

Det industriella excellenscentret för Embedded Applications Software Engineering syftar till att vara ett världsledande forskningscentrum för inbyggda programvaruapplikationer. Målet är att säkerställa att industriella partners har en konkurrensfördel genom kompetensförsörjning och innovation av nya tekniska lösningar och effektiva ingenjörsmetoder för utveckling av inbyggda programvaruapplikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Centrets effekter förväntas huvudsakligen vara påverkan på innovationssystemet genom kompetensförsörjning, via ett kontinuerligt utbyte mellan industrin och akademin. Detta omfattar forskningsutmaningar, personal, forskare, studenter och forskningsresultat. Dessa innefattar såväl tekniska lösningar för produkter som förbättrade arbetsmetoder i utvecklingen.

Upplägg och genomförande

Strategin är att arbeta med en långsiktig helhetsvy på en sammanhållen mängd av problemställningar som har stor potential för att förbättra utvecklingen av inbyggda programvaruapplikationer. Centret kommer stegvis att utvidgas med SME-företag med kompletterande fokus eller tillämpningsdomän. Den långsiktiga tidsramen för centret möjliggör arbete med frågor som sträcker sig bortom den normala industriella planeringshorisonten. Centret kommer att knytas till regionen Skånes och Blekinges satsningar på innovationskluster för att säkerställa att triple-helix-konceptets styrkor utnyttjas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2022

Diarienummer 2007-03423

Statistik för sidan