Induktionshärdning av uppkolade detaljer för högpresterande fordonsapplikationer

Diarienummer 2005-01984
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 010 000 kronor
Projektets löptid december 2005 - augusti 2008
Status Avslutat