Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Ortopedi
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att med hjälp av artificiell intelligens identifiera specifika egenskaper, s.k. fenotyper, bland patienter som genomgått Artrosskolan, den primära och evidensbaserade behandlingen mot artros. Resultaten skulle därefter implementeras i Joint Academy, ett web-baserat behandlingsprogram för patienter med artros som bygger på samma koncept som Artrosskolan. Därutöver kommer resultaten kunna leda till en förbättrad behandling även inom Artrosskolan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet har visat vilka patienter som har bättre respektive sämre chanser att bli bättre av behandlingen i Artrosskolan. Genom att implementera denna kunskap i Joint Academy förväntas vi oss att i högre grad än i dagsläget kunna erbjuda en mer individualiserad behandling och på så sätt kunna förbättra utfallet av behandlingen. På ett liknande sätt kommer detta även kunna leda till en förbättrad behandling inom Artrosskolan.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi haft tillgång till en databas bestående av patientrapporterade utfall från cirka 70000 artrospatienter. För varje patient finns upp till 50 datapunkter rapporterade. För att kunna identifiera mönster bland denna omfattande datamängd har databasen analyserats med artificiell intelligens. Baserat på resultatet har ett screeningsformulär tagits fram som avser att riskklassificera framtida patienter och därmed ge dessa en mer skräddarsydd behandling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01465

Statistik för sidan