Individualisation of a web-based osteoarthritis treatment

Diarienummer 2017-01465
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för Ortopedi
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Vi vill förändra vården för patienter med artros genom att individualisera behandlingen efter patientens förutsättningar.

Förväntade effekter och resultat

Med individualiserad behandlingen kommer patienten att bättre relatera behandlingen till sin situation. Det leder till bättre följsamhet och outcome samt att de kommer att stanna i "Håll igång-programmet". Resultatet blir mer positiva och arbetsföra medborgare. I förlängningen blir även produktionsbortfallet mindre och färre sjukskrivs på grund av artros, vilket ger minskad samhällskostnad - samtidigt som patienten får ökad livskvalitet. Då det enda som krävs är en internetuppkopplad enhet kan människor i hela världen ta del av behandlingen.

Planerat upplägg och genomförande

1. Efter godkänd etikkommitteansökan får vi tillgång till data från det Nationella kvalitetsregistret BOA. 2. Dataanalys med Artificiell Intelligens och Neural nätverksteknik görs för att specifikt identifierar karakteristika som är relaterat till utfallet hos patienter som genomgått face to face behandling vid artros 3. Resultaten kommer implementeras i det web-baserade programmet Joint Academy men också i den traditionella behandlingen 4. Patienter som ska genomgå programmet indelas efter fenotyp för att på så sätt kunna optimera behandlingen och förbättra utfallet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.