Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology

Diarienummer
Koordinator Genagon Therapeutics - GENAGON THERAPEUTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att undersöka effekten in vivo av de antikroppar som Genagon utvecklat mot en tidigare icke studerad signalväg i tumörbehandling. I samarbete med Docent Sara Mangsbo Uppsala Universitet provades de antikroppar som tidigare validerats i företaget. Mycket starka effekt data erhölls, där en av läkemedelsprototyperna (en av flera lovande) visade sig ha överlägsna egenskaper in vivo. Det gör att bolaget kan arbeta vidare till nästa steg; selektera en läkemedelskandidat för att fokusera på preklinik och klinikstudier.

Resultat och förväntade effekter

Flera av antikropparna fungerade mycket väl in vivo, där vi såg nu har etablerat effekt på tumör, data påvisar också ny verkningsmekanism. Från studien observerades nämligen att en av antikropparna var överlägsen, med komplett utläkning i några fall från experimentell tumörlokalisation. I andra fall en ca 70% reducering.

Upplägg och genomförande

Studien designades för att initialt undersöka effekt av antikroppar in vivo. Då mkt god effekt erhölls, beslutade vi i samråd att en djupare förståelse av mekanismen behövde prio för att identifiera vilka tumörformer i fokus vid klinisk studiedesign. Omfattande analyser av systemisk proteomik samt studier av celltyper i tumörens mikromiljö utfördes i den senare delen av projektet. Detta gav en röd tråd mellan sekreterade biomarkörer och subtyper av immuncell som påverkats starkt av terapin. Det visade att antikropparna har en unik terapeutisk niche som inte tidigare observerats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01460

Statistik för sidan