In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology

Diarienummer 2017-01460
Koordinator Genagon Therapeutics - GENAGON THERAPEUTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Genagon Therapeutics har utvecklat antikroppar mot en nyupptäckt receptor på cellytan av immunceller inbäddade i tumörer. Projektet syftar till att undersöka hur olika versioner av antikroppar fungerar som monobehandling, eller i kombination med befintliga läkemedel i murina varianter av cancer. Målsättningen är att validera vilka effekter antikropparna har in vivo, och vilka nischer för framtida behandling de kan ingå i.

Förväntade effekter och resultat

Antikropparna kan endast ha effekt där signalvägen vari receptorn ingår är drivande i patologin. En förväntad deleffekt är en kartläggning av receptorns uttryck i olika tumörformer. Vidare förväntas resultat huruvida, och i vilka tumorformer, där monobehandling ger signifikant effekt på tumörtillväxten. Vidare förväntas resultat på vilka kombinationsbehandlingar som kan ge additativ eller synergistisk effekt.

Planerat upplägg och genomförande

Antikroppar kommer att tillhandhas av Genagon, och läkemedel för kombinationsbehandlingar kommer att köpas in. För varje tumör form som undersökts kommer receptorns yttrycksmönster att kartläggas genom att tumor infiltrativa lymfocyter(TILs) extraheras och analyseras på FACS. I varje tumor form kommer det att ingå monobehandling med olika varianter av antikropp, samt kombinationsbehandlingar.

Externa länkar

www.genagon.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.