In vivo effect of novel antibody prototype in Immuno-oncology

Diarienummer 2017-01460
Koordinator Genagon Therapeutics - GENAGON THERAPEUTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång SWElife and Medtech4Health- Project proposals to improve health 2017

Syfte och mål

Projektet syftade till att undersöka effekten in vivo av de antikroppar som Genagon utvecklat mot en tidigare icke studerad signalväg i tumörbehandling. I samarbete med Docent Sara Mangsbo Uppsala Universitet provades de antikroppar som tidigare validerats i företaget. Mycket starka effekt data erhölls, där en av läkemedelsprototyperna (en av flera lovande) visade sig ha överlägsna egenskaper in vivo. Det gör att bolaget kan arbeta vidare till nästa steg; selektera en läkemedelskandidat för att fokusera på preklinik och klinikstudier.

Resultat och förväntade effekter

Flera av antikropparna fungerade mycket väl in vivo, där vi såg nu har etablerat effekt på tumör, data påvisar också ny verkningsmekanism. Från studien observerades nämligen att en av antikropparna var överlägsen, med komplett utläkning i några fall från experimentell tumörlokalisation. I andra fall en ca 70% reducering.

Upplägg och genomförande

Studien designades för att initialt undersöka effekt av antikroppar in vivo. Då mkt god effekt erhölls, beslutade vi i samråd att en djupare förståelse av mekanismen behövde prio för att identifiera vilka tumörformer i fokus vid klinisk studiedesign. Omfattande analyser av systemisk proteomik samt studier av celltyper i tumörens mikromiljö utfördes i den senare delen av projektet. Detta gav en röd tråd mellan sekreterade biomarkörer och subtyper av immuncell som påverkats starkt av terapin. Det visade att antikropparna har en unik terapeutisk niche som inte tidigare observerats.

Externa länkar

Hemsida Genagon Therapeutics. Dock projektet ännu opublicerat av IP skäl.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.