IMT Advanced and Beyond

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04046

Statistik för sidan