IMT Advanced and Beyond

Diarienummer 2008-04046
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - november 2011
Status Avslutat