Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IMT Advanced and Beyond

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 1 mars 2022

Diarienummer 2008-04046

Statistik för sidan