Impact of environmental endocrine disruptors on vertebrate postembryonic development

Diarienummer 2009-00946
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 38 515 kronor
Projektets löptid mars 2009 - oktober 2009
Status Avslutat