Impact of environmental endocrine disruptors on vertebrate postembryonic development

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 38 515 kronor
Projektets löptid mars 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00946

Statistik för sidan