IMPACT (MARTEC)

Diarienummer 2009-04624
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för sjöfart och marin teknik
Bidrag från Vinnova 2 572 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2012
Status Avslutat