IMPACT (MARTEC)

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för sjöfart och marin teknik
Bidrag från Vinnova 2 572 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - maj 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04624

Statistik för sidan