IGPS plius

Diarienummer 2008-03884
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för rymd- och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 15 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - september 2014
Status Avslutat