IGPS plius

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för rymd- och geovetenskap
Bidrag från Vinnova 15 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - september 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03884

Statistik för sidan