iFEST

Diarienummer
Koordinator Enea Services Stockholm AB
Bidrag från Vinnova 1 564 480 kronor
Projektets löptid mars 2010 - maj 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04661

Statistik för sidan