Identifying atherosclerosis relevant local gene networks in the macrophage

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 1 389 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - april 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00197

Statistik för sidan