Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Identifiering och utveckling av nya drug targets vid stroke och andra CNS skador

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 25 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - november 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00229

Statistik för sidan