Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Identifiering och utveckling av nya drug targets vid stroke och andra CNS skador

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 25 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - november 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00229

Statistik för sidan