Identifiering och utveckling av nya drug targets vid stroke och andra CNS skador

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Bidrag från Vinnova 25 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - november 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00229

Statistik för sidan