Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Icke-invasivt diagnosverktyg vid hjärnskada

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 3 376 080 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet är att föra produkten närmare marknaden och för det ändamålet vi har delat in projektet i tre arbetsblock, nämligen teknik, klinik och marknad. Produkten har omarbetats, vidareutvecklats och validerats med klinisk data. Patent för produkten är sökt i USA och är godkänd i Europa. Det har även inletts förhandlingar till samarbetsavtal med internationella medtechföretag. På det stora hela har vi nått långt med det vi ville göra.

Långsiktiga effekter som förväntas

När projektet planerades, hade vi hoppats på att produkten skulle ha hunnit integrerats med ett PACS-program men att hitta ett samarbetspartner har tagit längre tid och inte minst förhandlingarna. Däremot har vi under projektets gång upptäckt möjligheten att lägga upp produkten som en molntjänst. Det är en fantastisk distributionskanal och gör även att förseningen av integrationen med PACS-program känns mindre lidande.

Upplägg och genomförande

Upplägget var relevant och att det reviderades på grund av ändrade förutsättningar är en naturlig del av projektledning. Vissa aktiviteter hade tagit längre tid än andra men överlag var det bra tidsestimering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00520

Statistik för sidan