Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ice protection of Prepreg Carbon Fibre Aircraft Blackwing

Diarienummer
Koordinator BLACKWING SWEDEN AB - FLIGHT & SAFETY DESIGN SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

The aim for this first phase of the program was to adapted the EIDS technology to the Blackwing main wing and perform test on a 1,5-meter-long wing section.

Långsiktiga effekter som förväntas

The test made indicated some adjustments to the expected theoretical assumptions. The tested configuration indicates we can achieve an efficient system fulfilling SLD requirements.

Upplägg och genomförande

The project was executed as a standard adaptation project with minimum influence on the rest of the aircraft structure and to achieve SLD ice removal capability wit a limited weight and power penalty.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2016-00971

Statistik för sidan