Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ICAST - Innovationstävling för utveckling av kostnadseffektiva och hållbara gjutna komponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Tävlingen ICAST syfte är att stimulera nya aktörer att lyfta fram nya innovativa sätt att framställa lättviktskomponenter genom gjutning. En plan för genomförande och en organisation har för ändamålet byggts upp. Målgruppen för tävlingen riktar sig brett till enskilda personer bosatta i Sverige som är verksamma på företag, högskolor och universitet. Med företag avses även start-up-verksamhet eller liknande.

Resultat och förväntade effekter

Att framställa lättare gjutgods blir allt mer komplext ju lättare gods som efterstävas, då det analogt blir allt teknisk svårare att bibehålla prestandan i komponenten. För att industrin ska kunna ta verkligt stora steg mot lättare komponenter krävs nytänkande och innovation vilket väntas åstadkommas genom innovationstävlingen. Nya aktörer väntas också komma att nyttja SWECAST test- och demoanläggning för i sin utveckling, test och verifiering av nya lösningar vilket också väntas stimulera själva utvecklingen av anläggningen.

Upplägg och genomförande

Tävlingsbidragen gallras ut i ett antal led av en jury representerade av Swerea SWECAST - ordförande och ägare av test- och demonstrationsanläggningen ToD, Fundo Componets - behovsägare, Jönköping Science Park - affärsutvecklare och coach för tävlingsvinnarna och Elmia AB - viktig kommunikationskanal för att nå innovatörer och presentera tävlingsvinnare. Idéer väljs ut, får deltävlingspris och marknadsförs genom media, hemsida och i sociala nätverk. Två bidrag väljs ut och utvärderas i ToD. Vinnaren koras på Elmia och erbjuds stöd för affärsutveckling och kommersialisering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04727

Statistik för sidan