I-centre IMAGIC Imaging Integrated Components

Diarienummer 2005-02995
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 14 899 996 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

http://www.acreo.se/imagic