I-centre IMAGIC Imaging Integrated Components

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 14 899 996 kronor
Projektets löptid december 2006 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar