Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hyperloop - När blir det verklighet och hur skulle det kunna påverka det svenska samhället och transportinfrastrukt.

Diarienummer
Koordinator Simplicitas AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2021
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte med projektet har varit att sprida kunskap om transportalternativet Hyperloop.

Resultat och förväntade effekter

Nya samarbeten mellan projektparterna diskuteras.

Upplägg och genomförande

Den viktigaste programpunkten i projektet var seminariet som hölls på KTH 2021-12-15. Seminariet inkluderade flera diskussioner i anslutning till respektive talares anförande.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 januari 2022

Diarienummer 2021-03463

Statistik för sidan