Hydrotermisk Forvatskning (HTL)

Diarienummer 2016-05067
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att sätta ihop ett projektförslag riktat mot energi och kemikalier för att sedan söka bidrag till genomförandet genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation . Det projektförslaget är inriktat mot HTL, hydrotermisk förvätskning, av en rad olika råmaterial i syfte att ta fram biooljor som kan användas som tex eldningsolja eller uppgraderas till bränslen eller kemikalier.Projektförslaget sammanställdes tillsammans med de ingående parterna samt ytterligare parter som anslöt till projektidén under projekttiden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i att totalt åtta parter enades om ett projektförslag som inkluderar en värdekedja från råmaterial till slutanvändare.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes genom att samla parterna till del fysiskt men huvudsakligen via mail och telefonmöten. Parterna deltog även i tre-fyra workshoppar för att samordna med koordineringsprojektet och samla delprojekten till en helhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.