Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hydrotermisk Forvatskning (HTL)

Diarienummer
Koordinator RISE PROCESSUM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att sätta ihop ett projektförslag riktat mot energi och kemikalier för att sedan söka bidrag till genomförandet genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation . Det projektförslaget är inriktat mot HTL, hydrotermisk förvätskning, av en rad olika råmaterial i syfte att ta fram biooljor som kan användas som tex eldningsolja eller uppgraderas till bränslen eller kemikalier.Projektförslaget sammanställdes tillsammans med de ingående parterna samt ytterligare parter som anslöt till projektidén under projekttiden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i att totalt åtta parter enades om ett projektförslag som inkluderar en värdekedja från råmaterial till slutanvändare.

Upplägg och genomförande

Förstudien genomfördes genom att samla parterna till del fysiskt men huvudsakligen via mail och telefonmöten. Parterna deltog även i tre-fyra workshoppar för att samordna med koordineringsprojektet och samla delprojekten till en helhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05067

Statistik för sidan