HybridRadio - Ett personligt lyssnande

Diarienummer
Koordinator To Me Group AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01076

Statistik för sidan