HybridRadio - Ett personligt lyssnande

Diarienummer 2008-01076
Koordinator To Me Group AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - oktober 2009
Status Avslutat