Hybrid4HPC - Optimise HPC (High Performance Computing) Applications on Hybrid Architectures

Diarienummer
Koordinator Rogue Wave Software AB
Bidrag från Vinnova 937 832 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00070

Statistik för sidan