HumanFinder

Diarienummer 2009-03806
Koordinator Cinside AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat