Hudkaraktärisering

Diarienummer
Koordinator Hot Disk AB - Hot Disk AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03671

Statistik för sidan