Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hotmodellering och -simulering för fordons-IT

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - EES
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid februari 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Slutrapport 2016-05366.pdf (pdf, 817 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien har varit att undersöka förutsättningarna för ett större Vinnova FFI-projekt där ett hotmodellerings- och simuleringsspråk för fordons-IT ska tas fram. Målet med förstudien var att 1) utreda hur det större projektet ska utformas, 2) vilka krav som finns på det hotmodellerings- och simuleringsspråk som föreslås, och 3) vilka intressenter som bör vara med i det större projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudresultatet i förstudien är ett konsortium (Kungliga Tekniska Högskolan, Foreseeti, F-Secure, Scania och Volvo Cars) som tillsammans har sökt det större projektet i juni 2017, en detaljerad plan för detta projekt (ansökan med arbetspaket, budget och tidsplan), och början på det ramverk som kommer att ligga till grund för hotmodellerings- och simuleringsspråket (MAL - Model-based Attack-graph Language).

Upplägg och genomförande

Vi har inom förstudien haft många diskussioner kring upplägget för ett större projekt som ska ta fram ett hotmodelleringsspråk för fordons-IT detta har resulterat i den plan vi kom fram till och skickade in som del av projektansökan för THREAT MOVE. Vi har också haft många presentationer och samtal med folk i branschen för att bygga ett större konsortium till THREAT MOVE. Samt att vi har utvecklat ett grund / ett utkast till det ramverk som avser att vidareutveckla och använda i THREAT MOVE.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2017

Diarienummer 2016-05366

Statistik för sidan