Hoshin Kanri Accelerator för effektiv ledning av innovativt strategiarbete

Diarienummer 2017-04402
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vårt mål är att - Hoshin Kanri Acceleratorn för innovativ ledning av strategiarbete år 2020 utgör ett populärt erbjudande, som kompletterar existerande organisations-utvecklingsinsatser på den svenska marknaden. År 2020 är Hoshin Kanri Accelerator konceptet ett kommersiellt erbjudande som bär sina egna kostnader och har långsiktig överlevnadskraft

Förväntade effekter och resultat

Vår målgrupp är förändringsagenter. Personer som har inflytande i sina verksamheter och ett speciellt driv och mandat att förändra och utveckla. Bland dessa finns det behov av individuell anpassning av Hoshin Kanri metodiken, för att bättre leda innovativt strategiarbete. Förväntad effekt i detta spridningsprojekt, är enkelt uttryckt att vi vill underlätta resan”från metodik till aktivitet!”, genom att utveckla och testa olika insatser.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har strukturerat arbetet i sex oilka arbetspaket; Färdigställande av metodhandbok, Utveckling av pilot accelerator modellen, Marknadsföring, Testbädd accelerator, Pilot accelerator samt Koncept färdigställande och lansering. Strukturen är inspirerad Action Reflection Learning (ARL) pedagogiken (Rohlin, 2011) och accelerator formatet (cf Levinsohn, 2015), då vi funnit att att ARL och accelerator tanken delar de principer som är grundläggande i Hoshin Kanri.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.