Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hoshin Kanri Accelerator för effektiv ledning av innovativt strategiarbete

Diarienummer
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att Hoshin Kanri Acceleratorn för innovativ ledning av strategiarbete år 2020 utgör ett populärt erbjudande, som kompletterar existerande organisations-utvecklingsinsatser på den svenska marknaden. Vi planerade sex aktiviteter som skulle ta oss närmare målet. Alla aktiviteter har genomförts med framgång. Det är är för tidigt att säga om Hoshin Kanri Acceleratorn för innovativ ledning av strategiarbete kommer att utgör ett populärt erbjudande år 2020. Det är dock klart att vi genom detta spridningsprojekt tagit ett stort steg för att uppnå målet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi planerade sex aktiviteter i projektet. En handbok skulle publiceras. En pilotutbildning (accelerator) skulle genomföras. Vi skulle marknadsföra och testa designen av acceleratorn brett och vi skulle färdigställa ett kommersiellt koncept. Vi har genomfört alla planerade aktiviteter och mer därtill. Handboken (som publiceras i slutet av 2019) har utvecklats mer än planerats. Vi har genomfört två acceleratorer. Vi har genomfört en grundlig utvärdering/lärande under och efter utbildningarna. Och, vi har marknadsfört acceleratorn brett.

Upplägg och genomförande

Vinnovas spridningsprojekt har inneburit att de kunskaper som utvecklades i det föregående forskningsprojektet har kunnat tas tillvara och förädlas på ett sätt som till och med överraskat oss själva! Ser man endast till de finansiella resurserna så har Vinnovas finansiella bidrag förmerats ca två gånger genom att vi samordnat oss med andra initiativ. Adderar vi de möjligheter de finansiella resurserna ger med ett antal dedikerade och entusiastiska projektdeltagare, så blir resultatet att det har det varit ett nöje att projektleda detta spridningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04402

Statistik för sidan