Hollow structure catalysts

Diarienummer 2017-01655
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 80 358 kronor
Projektets löptid februari 2017 - december 2017
Status Avslutat