Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid (SiC) för elektriska fordon

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 12 060 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Långsiktigt mål för projektet är att inom ett 10 års perspektiv utveckla kompakta, energieffektiva, intelligenta multichip-moduler för höga temperaturer och höga effekter innehållande kontrollelektronik, sensorer och switchkomponenter för elmotordrift och speciellt för styrning av elmotorer i el- och hybridfordon. Moduler baserade på SiC komponenter möjliggör extremt låga förluster och ökad arbetstemperatur. Detta ger mera effektiva, kompakta och lättare energisystem för el- och hybridfordon. Huvudsyftet med projektet är att säkra industriell finansiering efter 2010 för realisering av inbyggda system baserade på SiC IMCPM (Intelligent MultiChip Power Modul) konceptet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom 3 år skall vi konceptbestämma, utveckla och funktionsverifiera grundläggande elektroniska byggblock nödvändiga för att realisera kraft-, logik-, skydds- och diagnostikfunktioner i en IMCPM modul med funktionalitet vid minst 250 °C.

Upplägg och genomförande

Projektet kombinerar kompetens inom system och styrelektronik på KTH/EKC med kompetens inom halvledarkomponenter hos Acreo och KTH/EKT samt multichip-modul (MCM) kunnande främst vad gäller termiska beräkningar och modulkonstruktion hos JTH och Acreo (Centrum för Robust Elektronik). Projektet bör vara genomfört inom en period av 36 månader och tillhandahålla ett komplett underlag nödvändigt för att ta fram prototyper av IMCPMs för EV och HEV i form av en DC/DC konverter och DC/AC inverter med marknadsrelevanta specifikationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02941

Statistik för sidan