Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Högskola och samhälle i samverkan HSS 2017

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Campus Helsingborg
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att vara en nationell samverkanskonferens för erfarenhets- och idéutbyte mellan högskola, offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv har uppfyllts genom spridningen av deltagare från hela Sverige och från alla sektorer, dock med tyngdpunkt från högskolevärlden. Målet att skapa kontakter och diskutera centrala frågor kring samverkan i teori och praktik har uppfyllts enligt den enkät som besvarats av deltagare och medverkande efter konferensen.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter mäts under lång tid men samtal med deltagare och medverkande liksom konferensens utvärdering bekräftar behovet av att lyfta samverkansfrågorna i organisationerna. Vi menar att konferensen har bidragit till att deltagarna har fått exempel på ett antal framgångsfaktorer för fungerande samverkansprojekt.

Upplägg och genomförande

Upplägget syftade till hög variation av innehåll och former för att tillgodose olika intressen och stärka deltagarnas interaktion. Detta innebar att konferensen stundtals höll ett högt tempo, vilket balanserades av att deltagarna hade rika tillfällen till informella möten mellan de schemalagda passen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 maj 2017

Diarienummer 2017-02003

Statistik för sidan