Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högeffektiva plattvärmeväxlare med nanostrukturerade makroporösa ytor

Diarienummer
Koordinator Micro Delta T AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

This is a project to evaluate the performance of plate heat exchangers (PHEs) using the MicroDeltaT (MDT)surface enhancement technology in real industrial operation environment. A demo PHE represents one final product group where performance can be improved using MDTs technology anddemonstrator tests are considered the best way to convince potential customers of the improvements.

Långsiktiga effekter som förväntas

The demonstrator has been constructed/assembled using MDT technology. The test results have confimed the excellent boiling performance of MDT surfaces. We have also noticed good mechanical stability of the surface structures on the plates after being used in the demo unit for 60 hours. The demonstrators can be used later on for attracting new customers.

Upplägg och genomförande

The demonstrator has been constructed/assembled using MDT technology. We have tested the demo with only one of the 2 plates treated with MDT technology, as well as with both plates treated with MDT technology. We have also evaluated the mechanical stability of the surface structures on the plates after being used in the demonstratorunit for 60 hours.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02179

Statistik för sidan