Hitta mönster i nya dataflöden (DataFlow)

Diarienummer 2017-01531
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Detta projekt ska visa hur metallindustrin kan använda senaste digitalteknik och dataanalys-metoder för att omvandla sina dataflöden till informationsflöden. Projektet ska ge innovationsområdets företag konkreta exempel på hur ett datadrivet arbetssätt kan utveckla deras verksamhet, samt underlätta för Sveriges datakompetens att inleda samarbeten med industrin genom att visa dem vilka sorters dataflöden företagen genererar.

Förväntade effekter och resultat

Utifrån exempel på för metallindustrin viktiga dataflöden ges företagen ökad kunskap om hur Big-Dataflöden kan fusioneras och analyseras för att lära sig av och göra förutsägelser gällande data samt synergistiskt integrera olika typer av data för att hitta okända samband. Projektets leveranser är: En beskrivning av ett relevant fall utifrån de senaste forskningsrönen inom området, en validerad implementering av metoder och tekniker, en eller flera demonstratorer som visar hur metallindustrin kan dra nytta av ovanstående samt tre vetenskapliga publikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Ett valt fall (teleskopifiering i steckelvalsade band hos Outokumpu i Avesta) analyseras med Big-Data metoder för att hitta okända samband mellan teleskopifiering och andra faktorer. Projektet genomförs i 5 arbetspaket (AP) där Högskolan i Skövde står som ansvarig för genomförande med insatser från Outokumpu i allt som handlar om förståelse för valt fall, förklara och tillhandahålla datamängder samt förmedla användarperspektiv. AP1: Uppbyggnad av industriellt case AP2: Metod och teknikinventering AP3: Demonstratormiljö AP4: Implementering AP5: Utvärdering

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.