HEV Hjälpsystem

Diarienummer 2006-01744
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 4 246 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2011
Status Avslutat