HEV Elmaskiner för elbakaxel och transmission samt kraftelektronik och styrning

Diarienummer
Koordinator VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG - Volvo Personvagnar AB
Bidrag från Vinnova 6 180 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2011
Status Avslutat