Health2.0 2016

Diarienummer 2016-04594
Koordinator APPVA AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Att omvärldsbevaka och visa upp nyheter från Sverige

Resultat och förväntade effekter

Många viktiga kontakter knöts och viktiga lärdomar om den amerikanska marknaden.

Upplägg och genomförande

Genomförandet sköttes av Nordic Innovation House. Proffsigt och effektivt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.