Havsmiljöinriktade SMEföretag/-nätverk - kartläggning

Diarienummer
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01330

Statistik för sidan