Hårdvaruaccelererade kemisimuleringar (ACCEL-CHEM)

Diarienummer
Koordinator Lund Combustion Engineering - LOGE AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - september 2010
Status Avslutat