Hantering av stress och kognition vid stressjukdomar: en AI-baserad digital coach för ett hållbart liv

Diarienummer 2017-02356
Koordinator Umeå universitet - Datavetenskap
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg
Ansökningsomgång Beslutsstöd för vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Syfte och mål

Syftet är att utveckla AI-baserat individanpassat beslutsstöd i form av en digital coach för att hantera stress, utmattning och trötthet samt för att ge kognitivt stöd i samband med återgång i arbete vid stressrelaterad sjukdom. Beslutsstödet kommer att använda AI-metoder för att samarbeta med personen utifrån individens mål, behov, motivation och intressen i vardagen. Beslutsstödet kommer att vara evidensbaserat och pro-aktivt coacha personen i aktiviteter i vardagen som syftar till rehabilitering, exempelvis fysisk och kognitiv träning, och balansera vila och aktivitet.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat innefattar ny AI-baserad teknik som individer kan använda i sin vardag och vid återgång till arbete, i syfte att stödja stresshantering och kognition utanför ett kliniskt sammanhang. Den nya tekniken anpassar sig till individens behov, förmåga och mål, och kan ge unika möjligheter att monitorera kritiska faktorer som kan trigga stressreaktioner i vardagslivet. Dessa triggers är unika för individen, så att ge ett omedelbart stöd i situationen där det händer förväntas ge positiva effekter på individens självkännedom, kapacitet och mående.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av analysmetod av användardata, pro-aktivt och personanpassat stöd till användaren, interaktion och personliga smarta objekt kommer att baseras på AI-metoder som maskininlärning, semantiska modeller och argumentationslogik. Personcentrerad och deltagande designmetod där potentiella användare och kliniskt verksamma terapeuter deltar aktivt kommer att tillämpas genom hela projektet. Utvärdering av det personanpassade beslutsstödet sker iterativt, med en längre period av användande i slutet för att få indikationer på effekter för individen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.