Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hantering av stress och kognition vid stressjukdomar: en AI-baserad digital coach för ett hållbart liv

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Datavetenskap
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg

Viktiga resultat som projektet gav

En AI-baserad teknisk plattform för individanpassad coaching och beslutsstöd är utvecklad, samt ett antal kompletterande designkoncept och prototyper för personanpassat stöd för hantering av stress i vardagen, utifrån olika målgruppers perspektiv. En bred förståelse har skapats för hur olika intressenter ser på AI-baserade verktyg för stresshantering. Prototyper som utvecklats har testats av användare, primärt i syfte att testa olika teknologiska lösningar, innehåll och gränssnittsdesign.

Långsiktiga effekter som förväntas

Designkoncept och prototyper har utvecklats utifrån både dialogbaserad och icke-verbal interaktion. Innehåll för situationsbaserad bedömning av mående har utvecklats. Den utvecklade AI-baserade plattformen för coaching och beslutsstöd innehåller en bred bas av kompletterande funktioner som kan användas olika beroende på individens behov och önskemål. Plattformen är generell, och kommer att vidareutvecklas för fler applikationsområden inom hälso- och sjukvården.

Upplägg och genomförande

Deltagande designmetodik har använts för att involvera olika intressenter och utveckla designkoncept utifrån deltagarnas olika perspektiv. Detta har lett till att en bred förståelse har skapats för hur olika intressenter ser på AI-baserade verktyg för stresshantering, och flera kompletterande designförslag och lösningar. Det har också lett till att den tekniska plattformen innehåller en bred bas av kompletterande funktioner som kan användas olika beroende på individens behov och önskemål.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 maj 2017

Diarienummer 2017-02356

Statistik för sidan