Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HannoverMesse

Diarienummer
Koordinator Annotell AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att bidra till att visa upp hur svensk industri och start-ups jobbar tillsammans med innovation och framtidens teknik. Detta uppfylldes genom mycket nätverkande med Europeiska och Svenska aktörer samt genom deltagande i pitch och panel discussion på scen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Nätverkandet gav en lista på potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

Väl genomfört och planerat av organisationen bakom den Svenska delegationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 mars 2019

Diarienummer 2019-01339

Statistik för sidan